موسسه نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان آسیب دیده مجذوم- تامین مواد غذایی
تامین مواد غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
این موسسه در حد توان چندین بار در سال بسته های مواد غذایی اهدایی از طرف خیرین را به خانواده های بیماران جذامی اهدا می کند.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان آسیب دیده مجذوم:
http://mahamcharity.ir/find.php?item=1.116.29.fa
برگشت به اصل مطلب