موسسه نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان آسیب دیده مجذوم- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دیدار نوروزی انجمن های بیماری های نادر با مدیران بنیاد بیماری های نادر ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۶ | 
            روز شنبه مورخ 24 فروردین ماه 1398 در دیدار نوروزی با مدیران بنیاد بیمار های نادر تصمیمات جدیدی در جهت                                                            هماهنگی بیشتر  انجمن ها با این بنیاد اتخاذ گردید.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان آسیب دیده مجذوم:
http://mahamcharity.ir/find.php?item=1.62.34.fa
برگشت به اصل مطلب